Masjid fundraising

Dear Brothers and Sisters, ٱل َّسالَمُ اعلاْيكْمُ اوارْحامُةٱَّٰهللَُ اواباراكاتُه ْاااللّاْاَّْوقال النبي صلى الله عليه وسلمُ : امنُ ابنى ام ْس هج ًدا ابنى َُّ لهُ همثلهُ هفي ال اجن هةُ رواه البخاريُ Uthman ibn Affan reported: The Messenger of Allah, […]